RING OSS - 031-311 32 45

Sotning Göteborg

RING OSS - 031-311 32 45

Sotning Göteborg

Vi utför besiktning och sotning i Göteborg

Kontakta oss

Sotning 

Har du kontrollerat din eldstad eller rökkanal nyligen? Låt våra sotare från Göteborgs Sotningsdistrikt göra jobbet och hjälpa dig att undvika bränder samt sänka dina kostnader. Sotning i Göteborg är vår specialitet.

Besiktning

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att skapa ett tryggare hem med kontrollerade eldstäder och rökkanaler. Vi utför SSR Godkänd besiktning och sotning i Göteborg

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Sotning i Göteborg

Sotning i Göteborg

Det innbär alltid en viss brandfara att elda i en eldstad i en byggnad. Många husbränder är eldstadsrelaterade och några sätt att förebygga bränder i bostäder är därför säker eldning och sotning av eldstad.

Letar du efter information om eller ett företag som utför sotning i Göteborg? Då har du kommit rätt. Vi utför skorstensbesiktningar och sotning i Göteborg. Låt våra sotare hjälpa dig att undvika bränder och sänka dina kostnader. Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med sotning i Göteborg.

Sotning i Göteborg - hur går det till?

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand samt för att spara energi. Sotning innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Vi hjälper dig med sotning i Göteborg. 

Själva sotningen och rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Sotaren undersöker sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak. Efter sotningen meddelar sotaren eventuella brister.

När vi utför sotning i Göteborg görs följande: 

 • Vi sotar eldstäder och rökkanaler.
 • Vi sotar din oljepanna.
 • Vi avlägsnar hinder, exempelvis fågelbon, i ventilations- och skorstenskanaler.

Varför är sotning så viktigt? 

Vi utför regelbunden sotning i Göteborg för att minska risken för brand och för att spara energi. En rengjord värmeanläggning avger mindre miljöfarliga utsläpp. Genom att fel och brister upptäcks i ett tidigt skede är det lättare att förhindra att brand eller andra problem uppstår. Se till att boka en sotning i Göteborg för att säkerställa ditt brandskydd.

Varje kommun bestämmer hur ofta sotning ska göras och vad det ska kosta. Tidsfristen beror på klimatförhållandet och eldningens omfattning. Oftast baseras fristerna på statens förslag. Låt våra sotare hjälpa dig med sotning i Göteborg och därmed undvika bränder samt sänka dina kostnader. Kontakta oss för att ta redan på vad som gäller för sotning i Göteborg. 

Elda säkert med regelbunden skorstensbesiktning

Boka en besiktning av din eldstad, rökkanal och skorsten genom oss. Kontakta oss idag och du får en täthetsprovning av din skorsten och rökkanal för att försäkra dig om en säker och smart eldning! Vi värnar om din säkerhet och kommer gärna ut till dig på besiktning.

Vi är experter inom:

 • Sprängbesiktning
 • Installationsbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Överlåtelsebesikning

Vill du veta mer om sotning i Göteborg? Välkommen till oss på Göteborgs Sotningsdistrikt. Vi är givetvis godkända av Sveriges Hantverksråd och vi är medlemmar i Sveriges Skorsstensfejaremästares Riksförbund. 

 

                                         Godkänt av Sveriges Hantverksråd        Sotning i Göteborg genomföra av Medlemmar i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund

 

OVK

Utöver sotning i Göteborg utför vi även OVK, obligatorisk ventilationskontroll. OVK skall enligt lag göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Vid en OVK-besiktning kontrollerar vi att:

 • ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter.
 • ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska.
 • ingen smuts, som kan spridas i byggnaden finns i kanalerna.
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätttillgängliga.
 • ventilationssystemet fungerar som det var tänkt när det togs i bruk.