RING OSS - 031-311 32 45

Sotning Göteborg

RING OSS - 031-311 32 45

Sotning

Sotare rengör eldkanal

Sotning i Göteborg är en essentiell del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning i Göteborg tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas och för att minimera risken för sotbrand. Vårt företag hjälper dig med sotning i Göteborg.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med sotning i Göteborg.

Sotning i Göteborg - det här behöver du veta

Vem utför jobbet och vilka regler gäller för sotning i Göteborg? Vi guidar dig.

Varje byggnad och bostad tillhör ett sotningsdistrikt i kommunen. Hos sotningsdistriktet finns uppgifter om vilka eldstäder som finns i huset, när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats. När sotningsdistriktet har fått en anmälan om en eldstad får du automatiskt ett meddelande om datum för sotning och brandskyddskontroll. 

Sotning i Göteborg utförs enligt viss taxa och inom vissa frister. Taxan bestäms av kommunen och fristen anger också hur ofta det ska sotas. Att skorstensfejarmästaren, sotaren, i din kommun har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas och beroende på vilken typ av anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från sex gånger per år till en gång vart tredje år.

Gör alltid en anmälan till sotaren om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny. Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning, om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare. Alla dessa ändringar medför att vi som utför sotning i Göteborg kan göra ett bättre jobba samt säkerställa att du har en säker eldstad.

När vårt företag utför en sotning i Göteborg så undersöker sotaren sotbildning, temperatur och draget i eldstaden samt kontrollerar skorsten och tak. Efter sotningen meddelar sotaren eventuella brister.

Även följande görs:

  • Vi sotar eldstäder och rökkanaler.
  • Vi sotar din oljepanna.
  • Vi avlägsnar hinder, exempelvis fågelbon, i ventilations- och skorstenskanaler.

Förberedelser inför en sotning i Göteborg

För sotning i Göteborg är sotaren beroende av din hjälp för att kunna utför sitt arbete. När du får meddelande om att sotning skall ske är det bra om följande är klart inför besöket:

  • Ställ fram en stege.
  • Se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten.
  • Lägg fram tidningar.
  • Flytta undan mattor och möbler och täck över ömtåliga ytor och golv fram till eldstaden och i dess närhet.
  • Se till att det finns gott om plats runt objektet som ska sotas.
  • Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs.
  • Se till att objektet är släckt och avsvalnat inför besöket.

Vi är givetvis godkända av Sveriges Hantverksråd och vi är medlemmar i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. Hör av dig till oss angående sotning i Göteborg. Vi hjälper dig!

 

                                               Godkända av Sveriges Hantverksråd       SSR