RING OSS - 031-311 32 45

Sotning Göteborg

RING OSS - 031-311 32 45

Om oss

Medarbetare som utför sotning i Göteborg

Vi på Göteborgs Sotningsdistrikt AB utför sotning i Göteborg och rengör ca 19.000 eldstäder runt om i Göteborgs kommun. Vi utför arbeten på uppdrag av Räddningstjänsten Storgöteborg. Brandskyddet i våra bostäder har en stor betydelse. Med noggrann rengörning och sotning i Göteborg av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler minskar risken för bränder. Behöver du hjälp med besiktning eller sotning i Göteborg? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Sotning, rensning, OVK, besiktning - vi gör allt!

1. Sotning i Göteborg

Vi utför sotning i Göteborg för att minska risken för brand och för att spara energi.

  • Vi sotar eldstäder och rökkanaler.
  • Vi sotar din oljepanna.
  • Vi avlägsnar hinder, så som fågelbon, i ventilations- och skorstenskanaler.

Låt våra sotare hjälpa dig med sotning i Göteborg för att undvika bränder och sänka dina kostnader.

2. Ventilationsrensning

Vi tryggar din inomhusmiljö genom full service av dina ventilationsproblem. Med ett rent ventilationssystem får du bättre luftflöden som sänker elförbrukningen och förlänger systemets livslängd.

3. OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

4. SSR Godkänd besiktning

Givetvis är vårt företag medlemmar i Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Konceptet bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Endast de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR Godkänd besiktning.

Våra besiktningsalternativ är följande:

  • Installationsbesiktning - vi ger klartecken efter en nyinstallerad eldstad och/eller efter större förändring av din befintliga eldstad.
  • Överlåtelsebesiktning - vi besiktigar din eldstad inför försäljning av din bostad.
  • Sprängbesiktning - vi inspekterar eldstäder och rökkanaler som ligger nära markarbeten.
  • Statusbesiktning - för att undvika obehagliga överraskningar.

Vill du veta mer om exempelvis sotning i Göteborg? Välkommen till oss på Göteborgs Sotningsdistrikt. Vi utför skorstensbesiktningar och sotning i Göteborg. Låt våra sotare hjälpa dig att undvika bränder och sänka dina kostnader.