RING OSS - 031-311 32 45

Sotning Göteborg

RING OSS - 031-311 32 45

Besiktning

Eldstad som ska genomgå sotning i Göteborg

Har du kontrollerat din eldstad nyligen? Har du en säker rökkanal eller genomfört en sotning i Göteborg på senaste tiden? Majoriteten av bränderna i småhus är oftast relaterade till eldstäder och rökkanaler därför är det extra viktigt att dessa är i gott skick. Om du dessutom väljer en SSR Godkänd besiktning kan du vara säker på att du skapar ett tryggare hem. Olika typer av besiktning och sotning i Göteborg är vår specialitet! Kontakta oss idag för att säkerställa ditt brandskydd genom besiktning och sotning i Göteborg. 

Elda säkert med regelbunden skortstensbesiktning 

Utöver sotning i Göteborg genomför vi också besiktning av din eldstad, rökkanal och skorsten. Boka enkelt en besiktning av din eldstad, rökkanal och skorsten genom oss. Under en besiktning gör vi en täthetsprovning av din skorsten och rökkanal för att försäkra dig om en säker och smart eldning. Utöver sotning i Göteborg är vi experter inom:

  • Sprängbesiktning.
  • Installationsbesiktning. 
  • Statusbesikning.
  • Överlåtelsebesiktning. 
  • Sotning i Göteborg.

Sprängbesiktning  - En tjänst som vänder sig primärt till dig som utför sprängningsarbeten som en del av byggarbete. När en sprängning väl har genomförts är det viktigt att kontrollera att det inte uppkommit skador på murstockarna i de hem som ligger i närheten av byggarbetet. Det rekommenderas även att man kontrollerar innan och efter sprängarbetet.

Installationsbesiktning - Har du nyligen installerat en ny eldstad eller annan värmekälla, eller genomfört en större förändring på din eldstad? Innan du kan börja elda behöver du göra en installationsbesiktning, så att vårt företag kan försäkra sig om att allt är korrekt utfört och därmed brandsäkert.

Statusbesiktning - För dig som snabbt vill få svar på hur din eldstad mår är denna tjänst att rekommendera.

Överlåtelsebesikting - Vi ser till att kontrollera funktion, brandsäkerhet och det allmänna underhållet, vilket är bra för att undvika negativa överraskningar.

SSR Godkänd besiktning

SSR Godkänd besiktning är framtaget av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. Konceptet bygger på en arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen.

Endast de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR Godkänd besiktning. När vi utför sotning i Göteborg kan du som kund vara trygg med att det är specialiserade skorstensfejare som gör jobbet.

Vill du veta mer om vad som gäller för exempelvis sotning i Göteborg? Låt våra sotare hjälpa dig att undvika bränder och sänka dina kostnader. Kontakta oss så berättar vi mer. Vi utför skorstensbesiktningar och sotning i Göteborg. 

                                         SSR märkning besiktning i Göteborg.            Sotning utförd av medlemmar i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund